Hóa chất diệt côn trùng Fendona 10 SC loại 50 ml

100.000 

+ Công dụng: Hóa chất diệt côn trùng, Diệt muỗi, Diệt gián, Diệt ruồi, Diệt kiến, Diệt chấy, Diệt rận, Diệt ve, Diệt kiến ba khoang, Diệt bọ xít hút máu, Diệt bọ chét.

Hóa chất diệt côn trùng
Hóa chất diệt côn trùng Fendona 10 SC loại 50 ml

100.000