Chế phẩm chống mối PMS 100 bột

50.000 

+ Diệt mối dạng bột PMS 100 được sử dụng hiệu quả trong công tác phòng trừ mối cho các công trình xây dựng và phòng trừ mối gây hại cho cây trồng.

Chế phẩm chống mối PMS 100 bột
Chế phẩm chống mối PMS 100 bột

50.000