Bộ sản phẩm diệt mối tận gốc

350.000 

+ Bộ sản phẩm diệt mối (01 Chai PMC 90, 02 hộp nhử mối và 01 chai Termize 200 SC).

diệt mối tận gốc
Bộ sản phẩm diệt mối tận gốc

350.000